Välkommen till Pajala Allmänningsskog

Allmänningsskogen ägs av c:a 2.000 delägare fördelade på c:a 1.000 jordbruksfastigheter i Pajala kommun. Allmänningen är 70.000 hektar stort varav c:a 44.000 är produktiv skogsmark.

Pajala, Junosuando och Tärendö allmänningsskog bildades på 1880-talet genom att staten delade ut mark motsvarande 1/4 av det enskilda innehavet.

På grund av den rådande Corona pandemin, ber vi er att i möjligaste mån undvika att besöka oss och endast kontakta oss per telefon eller e-post. Ni kan även lämna meddelanden via brevinkastet i kontorets ytterdörr.
Kontaktinformation finns längst ner på sidan och under fliken ’Kontakt’.
Vi tackar för er förståelse.

Stämmor & protokoll

Här finner du kallelser och stämmohandlingar, stämmoprotokoll m.m. Läs mer >

Premier & bidrag

Här kan du läsa om premier och bidrag och ladda hem detaljerade beskrivningar. Läs mer >

Dokument & blanketter

Här finner du dokument, blanketter och reglementen för nedladdning.
Läs mer >