Aktuellt

Höststämma Pajala Folkets Hus Fredagen den 7:e december 2018 kl. 10.00

Kungörelse

Ordinarie höststämma med delägarna i Pajala, Junosuando och Tärendö socknars allmänningsskog Pajala Folkets Hus Fredagen den 7:e december 2018 kl. 10.00 för behandling av följande ärenden:

  1. Stämmans öppnande
  2. Fråga om stämmans behöriga utlysande
  3. Val av protokollsjusterare (tid och plats för justering)
  4. Godkännande av dagordning
  5. Godkännande av röstlängd
  6. Styrelsens ändringsförslag av budget 2018, samt styrelsens förslag till ändring av utdelning
  7. Styrelsens budgetförslag 2019
  8. Meddelanden

ALLMÄNNINGSSTYRELSEN

Stämmohandlingar Höststämma 2018>>