Styrelse

Styrelsen sammanträder ca 1 gånger per månad. Se sammanträdesdagar under Aktuellt.

Styrelse ledamöter, ordinarie

Björn Sohlberg
Helena Poromaa-Karlsson
Anders Uusitalo
Rolf Hjärtberg
Ulf Zakrisson

Mandatperiod
(År)

2016-2019
2016-2019
2016-2019
2014-2017
2014-2017

 

Styrelsesuppleanter

Maj-Britt Swartz
Alf Kero
Carl-Johan Riblom

Mandatperiod

2016-2019
2016-2019
2016-2019

Revisorer, ordinarie

Mats Nilsson
Solveig Lahti
Göran Mörtlund

Mandatperiod

2016-2017
2016-2017
2016-2017

Revisorerssuppleanter

Ingemar Mikko
Hillevi Wiss-Kullebjörk
Birgitta Higberg

Mandatperiod

2016-2017
2016-2017
2016-2017

Stämmoordförande

Eilert Apelqvist

Mandatperiod

2016-2017

Vice stämmordf.

Per Liljergren

Mandatperiod

2016-2017

Valberedning, ordinarie

Johny Lantto
Jonas Weinz
Bengt Lindahl

Mandatperiod
(År)

2016-2017
2016-2017
2016-2017

Organistation

Skogvaktare: Anders Ohls
Ekonom: Leif Pekkari
Planläggare: Ulf Niemi