Styrelse

Styrelsen sammanträder ca 1 gånger per månad. Se sammanträdesdagar under Aktuellt.

Styrelse ledamöter, ordinarie

Björn Sohlberg
Helena Poromaa-Karlsson
Anders Uusitalo
Rolf Hjärtberg
Ulf Zakrisson

Mandatperiod
(År)

2019-2023
2019-2023
2019-2023
2018-2021
2018-2021

 

Styrelsesuppleanter

Maj-Britt Swartz
Alf Kero
Jonas Weinz

Mandatperiod

2020-2023
2020-2023
2020-2023

Revisorer, ordinarie

Mats Nilsson
Maria Törmä-Lindmark
Göran Mörtlund

Mandatperiod

2019-2020
2019-2020
2019-2020

Revisorerssuppleanter

Ingemar Mikko
Hillevi Wiss-Kullebjörk
Birgitta Higberg

Mandatperiod

2019-2020
2019-2020
2019-2020

Stämmoordförande

Jonas Weinz

Mandatperiod

2020-2021

Vice stämmordf.

Per Liljergren

Mandatperiod

2020-2021

Valberedning, ordinarie

Johny Lantto
Magnus Heikkilä
Oskar Niemi

Mandatperiod
(År)

2019-2020
2019-2020
2019-2020

Organistation

Skogvaktare: Niclas Westerberg
Ekonom: Thea Krutrök
Planläggare: Ulf Niemi