Premier & Bidrag

Skogsbruk

Plantor barr: 1:00:-/planta
Plantor vårtbjörk: 2:50:-/planta
Sådd: 1000:-/ha
Markberedning: 900:-/ha
Högläggning med grävmaskin: 1500:-/ha
Hyggesrensning: 500:-/ha
Hyggesbränning: 1200:-/ha
Röjning: 1300:-/ha
Rågångsrensning: 500:-/km
Skogsgödsling: 50% av kostnad på varans fakturerade värde.
Skogs-, skyddsdikning: 4:00:-/m
Grön skogsbruksplan: 45 % av kostnad, max 60:- kr/ha, prod. mark.
Enklare skogsbilväg: 45% av total byggkostnad Max 50:-/m
Motorsågsutbildning Nivå A+B: 2000:-
Motorsågsutbildning Nivå C: 3000:-
Röjsågsutbildning Nivå RA+RB: 2000:-

Jordbruk

Konstgödsel/kalk: Premie 50 % av kostnad, av varans fakturerade värde.

Djurhållningspremier

Nötkreaturspremie: 1.500:- per djur och år
Får och getpremie: 300:- per djur och år

Jaktvård

Mink-, mård-, grävling- och rävpremie: 120:-/djur
Mårdhundspremie: 300:-/djur

Fiskevård

Fiskevård till byaskifteslag, byasamfällighet och fiskevårdsområde:
Bidrag, 25% av kostnad, max 10 000:- per förening och år, för yngel, sättfisk, frakt, kalkning, elfiskeutr. samt omläggning av vägtrummor som befrämjar fiskens vandring

Detaljerad beskrivning av bidrag/premier 2020 ››
Blankett för ansökan om skogsvårdspremie 2020 ››
Blankett för ansökan om rågångsrensningspremie 2020 ››
Blankett för ansökan om får och getpremie 2020 ››
Blankett för ansökan om nötkreaturspremie 2020 ››