Premier & Bidrag

Skogsbruk

Plantor barr: 0:90:-/planta
Plantor vårtbjörk: 2:50:-/planta
Sådd: 900:-/ha
Markberedning: 700:-/ha
Högläggning med grävmaskin: 1350:-/ha
Hyggesrensning: 400:-/ha
Hyggesbränning: 1000:-/ha
Röjning: 1100:-/ha
Rågångsrensning: 450:-/km
Skogsgödsling: 50% av kostnad på varans fakturerade värde.
Skogs-, skyddsdikning: 3:50:-/m
Grön skogsbruksplan: 45 % av kostnad, max 54:- kr/ha, prod. mark.
Enklare skogsbilväg: 45% av total byggkostnad Max 45:-/m

Jordbruk

Konstgödsel/kalk: Premie 50 % av kostnad, av varans fakturerade värde.

Djurhållningspremier

Nötkreaturspremie: 1.500:- per djur och år
Fårpremie: 300:- per djur och år

Jaktvård

Mink-, mård- och rävpremie: 120:-/djur
Mårdhundspremie: 300:-/djur

Fiskevård

Fiskevård till byaskifteslag, byasamfällighet och fiskevårdsområde:
Bidrag, 25% av kostnad, max 10 000:- per förening och år, för yngel, sättfisk, frakt, kalkning, elfiskeutr. samt omläggning av vägtrummor som befrämjar fiskens vandring

Detaljerad beskrivning av bidrag/premier 2017 ››
Blankett för ansökan om skogsvårdspremie 2017 ››
Blankett för ansökan om rågångsrensningspremie 2017 ››
Blankett för ansökan om fårpremie 2017 ››
Blankett för ansökan om nötkreaturspremie 2017 ››