Välkommen till Pajala Allmänningsskog

Uppdaterad info om Jakträtter för småvilt 2023-2024…

Protokoll Vårstämma 2023…

Stämmohandlingar Vårstämma 2023…

Stämmor & protokoll

Här finner du kallelser och stämmohandlingar, stämmoprotokoll m.m. Läs mer >

Premier & bidrag

Här kan du läsa om premier och bidrag och ladda hem detaljerade beskrivningar. Läs mer >

Dokument & blanketter

Här finner du dokument, blanketter och reglementen för nedladdning.
Läs mer >