Välkommen till Pajala Allmänningsskog

* Stämmohandlingar Vårstämma 2024…

* Pajala Allmänningsskog söker EKONOM. Läs mer…

* Anbud älgjaktupplåtelse 2024…

* Anbud veckojakt älg och björn 2024…

* Länk till Renmarkskommitténs PM 43…

* Info om Jakträtter för småvilt 2023-2024… 

Stämmor & protokoll

Här finner du kallelser och stämmohandlingar, stämmoprotokoll m.m. Läs mer >

Premier & bidrag

Här kan du läsa om premier och bidrag och ladda hem detaljerade beskrivningar. Läs mer >

Dokument & blanketter

Här finner du dokument, blanketter och reglementen för nedladdning.
Läs mer >