Styrelse

Styrelsen sammanträder ca 1 gånger per månad.

Styrelse ledamöter, ordinarie

Björn Sohlberg, ordf
Helena Poromaa-Karlsson
Anders Uusitalo
Rolf Hjärtberg
Ulf Zakrisson

Mandatperiod
(År)

2019-2023
2019-2023
2019-2023
2022-2025
2022-2025

 

Styrelsesuppleanter

Maj-Britt Swartz
Alf Kero
Jonas Weinz

Mandatperiod

2020-2023
2020-2023
2020-2023

Revisorer, ordinarie

Mats Nilsson
Maria Törmä-Lindmark
Göran Mörtlund

Mandatperiod

2021-2022
2021-2022
2021-2022

Revisorssuppleanter

Ingemar Mikko
Hillevi Wiss-Kullebjörk
Birgitta Higberg

Mandatperiod

2021-2022
2021-2022
2021-2022

Stämmoordförande

Jonas Weinz

Mandatperiod

2020-2021

Vice stämmordf.

Per Liljergren

Mandatperiod

2020-2021

Valberedning, ordinarie

Johny Lantto
Magnus Heikkilä
Oskar Niemi

Mandatperiod
(År)

2021-2022
2021-2022
2021-2022

Organistation

Skogvaktare: Niclas Westerberg
Ekonom: Thea Krutrök
Planläggare: Ulf Niemi