Premier & Bidrag

Skogsbruk

Plantor barr: 1:25/planta
Plantor vårtbjörk: 3:00/planta
Sådd: 1300:-/ha
Markberedning: 1200:-/ha
Högläggning med grävmaskin: 2 000:-/ha
Hyggesrensning: 700:-/ha
Hyggesbränning: 1500:-/ha
Röjning: 1500:-/ha
Siktröjning: 1000:-/ha
Rågångsrensning: 600:-/km
Skogsgödsling: 50% av kostnad på varans fakturerade värde.
Skogs-, skyddsdikning: 5:00/m
Grön skogsbruksplan: 50 % av kostnad, max 70:- kr/ha, prod. mark.
Enklare skogsbilväg: 50% av total byggkostnad Max 60:-/m
Enkel spång: 20:-/m
Dubbel spång: 40:-/m
Motorsågsutbildning Nivå A+B: 2 000:-
Motorsågsutbildning Nivå C: 3000:-
Röjsågsutbildning Nivå RA+RB: 2000:-

Jordbruk

Konstgödsel/kalk: Premie 50 % av kostnad, av varans fakturerade värde.

Djurhållningspremier

Nötkreaturspremie: 2000:- per djur och år
Får och getpremie: 400:- per djur och år

Jaktvård

Mink-, mård-, grävling- och rävpremie: 120:-/djur
Mårdhundspremie: 300:-/djur

Fiskevård

Fiskevård till byaskifteslag, byasamfällighet och fiskevårdsområde:
Bidrag, 25% av kostnad, max 10 000:- per förening och år, för yngel, sättfisk, frakt, kalkning, el-fiskeutr. samt omläggning av vägtrummor som befrämjar fiskens vandring.

Detaljerad beskrivning av bidrag/premier 2023 ››
Blankett för ansökan om skogsvårdspremie 2023 ››
Blankett för ansökan om rågångsrensningspremie 2023 ››
Blankett för ansökan om får- och getpremie 2023 ››
Blankett för ansökan om nötkreaturspremie 2023 ››
Blankett för ansökan om siktröjningspremie 2023 ››