Aktuellt

Kungörelse HÖSTSTÄMMA 2021

20 dec kl. 10.00 på Pajala Folkets hus.

Ärendelista

 1. Stämmans öppnande
 2. Frågan om stämmans behöriga utlysande
 3. Val av protokolljusterare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Godkännande av röstlängd
 6. Styrelsens ändringsförslag av budget 2021 samt ändring av utdelning
 7. Styrelsens förslag till ändring av skogsvårds- och jordbrukspremier
 8. Styrelsens förslag till ändring av upplåtelse för försmåviltjakt
 9. Styrelsens förslag till ändring av premiebestämmelse för siktröjning
 10. Styrelsens förslag till ändring av upplåtelse för älgjakt
 11. Styrelsens budgetförslag 2022
 12. Meddelanden
Stämmohandlingar här…