Aktuellt

Kungörelse HÖSTSTÄMMA 2021

20 dec kl. 10.00 på Pajala Folkets hus. Ärendelista Stämmans öppnande Frågan om stämmans behöriga utlysande Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning Godkännande av röstlängd... Läs mer