Stämmor & protokoll

rengarde

Höststämma 2018

Stämmohandlingar>>

Ordinarie höststämma med delägarna i Pajala, Junosuando och Tärendö socknars allmänningsskog Pajala Folkets Hus Fredagen den 7:e december 2018 kl. 10.00 för behandling av följande ärenden:

  1. Stämmans öppnande
  2. Fråga om stämmans behöriga utlysande
  3. Val av protokollsjusterare (tid och plats för justering)
  4. Godkännande av dagordning
  5. Godkännande av röstlängd
  6. Styrelsens ändringsförslag av budget 2018, samt styrelsens förslag till ändring av utdelning
  7. Styrelsens budgetförslag 2019
  8. Meddelanden

ALLMÄNNINGSSTYRELSEN