Stämmor & protokoll

rengardeHöststämma 2017

Ordinarie vårstämma med delägarna i Pajala, Junosuando och Tärendö socknars allmänningsskog. Pajala Folkets Hus, Tisdagen den 5:e december 2017 kl. 10.00 för behandling av följande ärenden.

Ladda hem stämmohandlingar >>

Följande ärenden behandlas:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
 3. Val av protokollsjusterare (tid och plats för justering).
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Godkännande av röstlängd.
 6. Styrelsens ändringsförslag till budget 2017 samt tillhörande ändring av utdelning.
 7. Återremiss motion getpremie, samt styrelsens förslag.
 8. Motion om premie för genomgången motorsågsutbildning, samt styrelsens förslag.
 9. Försäljning av del av Allmänningsskogen för bildande av naturreservat samt inköp av ersättningsmark.
 10. Försäljning av fastigheten Tärendö 11:17.
 11. Styrelsens förslag om höjning av premier.
 12. Budgetförslag 2018.
 13. Meddelanden.

Stämmohandlingar finns tillgängliga på hemsidan f.r.om Tisdagen den 28 November. Handlingarna kan även erhållas hos allmänningskontoret i Pajala: allmanningsskog.pajala@telia.com eller tel 0978-710 30.

ALLMÄNNINGSSTYRELSEN