Stämmor & protokoll

rengardeVårstämma 2018

Ordinarie vårstämma med delägarna i Pajala, Junosuando och Tärendö socknars allmänningsskog. Pajala Folkets Hus, Fredagen den 4:e maj 2018 kl. 10.00 för behandling av följande ärenden.

Ladda hem stämmohandlingar >>

Följande ärenden behandlas:

  1. Stämmans öppnande.
  2. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
  3. Val av protokollsjusterare (tid och plats för justering).
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Godkännande av röstlängd.
  6. Val av stämmoordförande och vice stämmoordförande för år 2019.
  7. Kungörelse av allmänningsstämma för år 2019.
  8. Arvoden och ersättningar för år 2019.
  9. Styrelsens förslag till fastställelse av utdelning enligt stämmobeslut 171205, §30.
  10. Framläggande av:

– Årsredovisning 2017

– Pensionsstiftelsens årsredovisning 2017

– Revisionsberättelser samt fråga om ansvarsfrihet

   11.  Val av:

– Revisorer för år 2019.

– Valberedning för år 2019.

   12.  Meddelanden.

Stämmohandlingar finns tillgängliga på hemsidan f.r.om Tisdagen den 27 april 2018. Handlingarna kan även erhållas hos allmänningskontoret i Pajala: allmanningsskog.pajala@telia.com eller tel 0978-710 30.

ALLMÄNNINGSSTYRELSEN